קדמיינות – התשובה האולטימטיבית לדחיינות

מאמר זה מציג את מושג הקדמיינות (Con-crastination ) ואת התרומה של תפיסתה כמיומנות בפני עצמה וכן, בהקשר של ארבע אסטרטגיות יחסים עם מטלות במרחב הזמן.
זכות קיומו של מושג זה, הוא במענה המנוגד והקיים במעלה שנייה, למושג הדחיינות (Procrastination ), המושג שמדגיש את הנטייה האנושית לדחות דברים. כמו שניתן להציג דחיינות טובה ודחיינות רעה, כך ניתן להציג קדמיינות טובה, שאליה מכוון מאמר זה וקדמיינות רעה.
המאמר מציע שני מושגים נוספים: דגירה ופזיזות כדי להבחין ביניהם וכן, את דייקנות, כהבחנה חמישית משלימה

מהי פרואקטיביות

מהי פרואקטיביות? מודל חדש לאדם היוזם בדרך-כלל, התשובות הן: – זהו סוג של יוזמה – להיות אדם יוזם. – זו התנהגות יזומה שמהווה פעולת מנע. – זו פעולה שבאה להקדים רפואה למכה. ההגדרה במאמר זה מציינת פרואקטיביות בתור: השילוב הייחודי של להיות יוזם עם להיות פעיל. מהם הביטויים של להיות פרואקטיבי? 1 . לחשוב קדימה […]