פיתוח הטאלנט הצוותי

תכנית מיוחדת לצוות בארגון, שזוהה וסומן על-ידי מקבלי ההחלטות כצוות טאלנט.

צוות טאלנט הוא צוות שעוסק בתחום ליבה בארגון, אשר החברים בו מובילים בתחום עיסוקם.

ההשקעה בצוות כזה יושבת על שלוש מטרות (שלושה אינטרסים):

•   אחזקה וחיזוק יכולתו של צוות כזה, להמשיך לתפקד במיטבו ולספק את התפוקות הטובות שלו.
•   השקעה בחברי הצוות ובצוות עצמו, כדי לשמר אותו בארגון כיחידה ייחודית.
•   פיתוח וטיפוח של הצוות ושל החברים בו, כדי לשבח את היכולות ולהגיע לרמה גבוהה יותר.

המטרה היא להגיע לתפקוד צוותי גבוה יותר, כך שהצוות כצוות והחברים בו כפרטים, מעצימים את עצמם ומעלים את רמת המסוגלות העצמית שלהם והצוותית שלהם.

התכנית בנויה כפאזות מתפתחות הדרגתית, כך שכל אחת מהווה בו-זמנית: שפה ייחודית להתבוננות בצוות ובחבריו ולמידה של אופנים חדשים לשיפור והגעה לרמה צוותית גבוהה יותר, הן בקשר בין החברים בצוות והן בתהליכי עבודתם ובתפוקות שהם משיגים.

אל תבלבל את המוח – נהל אותו בצוות

מעוניינים? יש לכם שאלות?

מלאו את הטופס, או התקשרו אלי 03.7362105

לפני שמתחילים: 

מפגש עם מזמין הפעילות כדי לוודא שהתכנית מתאימה לצוות שנבחר לכך.

בחינת האפשרות לקיים פעילות אבחון מקומית, לוודא שהצוות יוכל ליהנות ולהרוויח מפעילות זו. (בין השאר, נבדוק שהחברים בצוות עם אופק מספיק לעבודה משותפת, כדי לוודא שיעבדו ביחד כצוות מספיק זמן לאחר תום הפעילות. כמו כן, נבדוק את קשרי הגומלין והשפעת הצוות הנבחר על צוותים אחרים בארגון).

מפגש עם ראש הצוות ועם החברים בו, להיכרות ולמיפוי הכיוונים האפשריים להתפתחות.

1. בניית המוח הצוותי

אבחון אישי של כל אחד מחברי הצוות, לגבי אופן תפקודי המוח שלו.

האבחון מבוסס שאלון, ובשלב הראשון, כל חבר צוות מזהה את העדפות תפקודי המוח שלו והשפעתם על התנהגותו האישית.

בשלב הבא, חברי הצוות לומדים להכיר את הפרופילים של חבריהם לצוות ומבינים את משמעות התפקוד הבינאישי שלהם.

בשלב הצוותי, מזהים ביחד את משמעות תפקודו של "המוח הצוותי".

2. התנהלות צוותית ממוקדת-פתרון

תהליך משולב של הדרכה ופיתוח צוות עם השפה של הגישה ממוקדת-הפתרון.

הצוות לומד, מתרגל ובוחר פרדיגמה אחרת, שבה השפה, העקרונות והטכניקות מאפשרות לצוות להיות: ממוקד-פתרון, פרואקטיבי, אפקטיבי ובטווח-קצר.

לפגוש את התהליכים הלא מודעים בצוות

מסגרת התנסותית שמאפשרת לצוות לפגוש תהליכים רציונליים ולא רציונליים שקיימים בצוות. איך קורה שהצוות מתנהג שונה (ולפעמים מוזר) ממה שהוא מתכוון? לפגוש את מה שסמוי ולשים אותו על השולחן. מסגרת זו מאפשרת להכיר בתפקידים הלא-פורמליים של כל אחד בצוות וההשפעה על תפקודו של הצוות.

השפה לקוחה מגישת "יחסי קבוצות" (מודל טביסטוק), אשר מתייחסת לתהליכים המודעים והלא-מודעים בצוות.

3. אישיות הצוות

מפגש עם טיפוסי האישיות של כל חבר בצוות, על בסיס שאלון MBTI.

עבודה עם המשמעויות האישיות של כל חבר צוות ועם השפעתן על הקשרים הבינאישיים בו.

זיהוי הטיפוס האישיותי של הצוות כישות, והבנה מעמיקה של אופן תפקוד הצוות לאור אישיות זו.

ניצול הפרופיל האישיותי הצוותי כדי לקדם את מה שחשוב לו.

4. שלב מסכם – בניית העתיד הנבחר לצוות

התבוננות בתהליך כולו, שעבר על הצוות.

סימון מרכיבים ותהליכים נבחרים, כמו גם תכנית לתפקוד מיטבי לאחר סיום התכנית.

מנגנונים תוך-צוותיים וחוץ-צוותיים שיתמכו ביכולתו של הצוות להמשיך ולהתפתח עצמאית.